Henrik Steffens-forelesningen 2023: David Wengrow – A new history of humanity and the roots of inequality. En ny fortelling om mennesket

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.